Aylık arşivler: Kasım 2016

ANATOMİ

Tanım ve Alt Dalları

Yunanca’da “çıkarmak” anlamında “ana” kelimesi ile “kesmek” anlamına gelen “tome” kelimelerinden türetilen anatomi, canlıların yapısı ve düzeniyle ilgilenen bilim dalıdır. Başlıca alt dalları:

 1. Topografik anatomi
 2. Sistematik anatomi
 3. Nöroanatomi
 4. Gelişimsel anatomi
 5. Mikroskobik anatomi
 6. Radyolojik anatomi

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Anatomi

Anatomik Duruş

Baş Frankfurt düzleminde, gözler karşıya bakan, vücut dik, kollar yanda serbest, avuç içleri karşıya bakan duruş şekli standart bir anatomik duruşu ifade eder.

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_anatomical_position

Anatomik Düzlemler

Organ ve oluşumların yerlerinin ve duruşlarının tanımlanmasında çok önemlidir. 4’e ayrılır:

 • Planum medianum (Median düzlem): Vücudun tam ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlemdir.

untitled

 • Planum sagittale (Sagittal düzlem): Planum medianuma paralel olan düzlemlerdir.

Untitled.png

 • Planum frontale (Frontal düzlem): Yukarıdan aşağıya ve alına paralel olarak geçen düzlemdir. Vücudu eşit olmayan ön ve arka bölümlere ayırır.

Untitled.png

 • Planum horizontale (Horizontal düzlem): Yere paralel olarak geçen düzlemdir. Bu düzlem vücudu üst ve alt parçalara ayırır.

Untitled.png

Anatomik Eksenler

Bir düzlemi dikey olarak kesen bir çizgidir. Tüm hareketler bir düzlem ve eksen üzerinde oluşur.

 • Axis verticalis (Coronal=Frontal Eksen): Yukarıdan aşağıya yani baştan ayaklara doğru, yere dik eksendir. Vücudu ön, arka ikiye ayırır.

untitled

 • Axis sagittalis (Sagital Eksen): Yere paralel olarak önden arkaya ya da arkadan öne geçen eksendir. Vücudu sağ ve sol olarak ikiye ayırır.

Untitled.png

 • Axis transversalis (Horizontal=Transversal Eksen): Yere paralel olarak sağdan sola ya da soldan sağa geçen eksendir. Vücudu alt, üst ikiye ayırır.

Untitled.png

Bir Takım Önemli Anatomik Yön ve Yer Terimleri

Vertikal: Dikey

Horizontal: Yatay

Untitled.png

Anterior: Önde, öne doğru

Posterior: Arkada, arkaya doğru

Untitled.png

Dextra: Sağ

Sinistra: Sol

untitled

Ventral: Vücudun ön bölümüyle ilgili, karna doğru

Dorsal: Arka, arka bölümle ilgili, sırta doğru

Untitled.png

Medial: İç yan

Lateral: Dış yan

Untitled.png

Medianus: Tam ortada olan

Untitled.png

İntermedius: İkisinin ortasında

Untitled.png

Proximal: Vücudun merkezine yakın

Distal: Vücudun merkezinden uzak

Untitled.png

Central: Merkezi, merkeze doğru

Periferal: Çevresel, çevreye yerleşmiş

Untitled.png

İnternus: İç, iç tarafta olan

Externus: Dış, dış tarafta olan

Untitled.png

Superior: Üst, üstteki

Cranial: Kafatası, kafatasına ait

İnferior: Alt, alttaki

Caudal: Kuyruğa veya alta ait

Untitled.png

Hareket Terimleri

Flexion: Eklemin yaptığı içeriye doğru bükme hareketi

Extension: Uzatma, açma hareketi

Untitled.png

Abduction: Çekilme, uzaklaşma, açılma hareketi, ayırma

Adduction: Sagital plandan uzaklaşan bir uzvun yaptığı hareket, yakınlaştırma

untitled

Circumduction: Abduction, flexion, extension ve adduction hareketlerinin bir arada yapılması

Untitled.png

Lateral rotation: Dışa doğru döndürme

Medial rotation: İçe doğru döndürme

Untitled.png

Supinasyon: Avucun içine veya yukarı bakacak şekilde önkol ekseni etrafında dönmesi

Pronasyon: İçe dönme

Untitled.png

İnversion: Dönme, içe dönme

Eversion: Dışa dönme

Untitled.png

kaynak: http://www.saglikterimleri.com/?s=internus

http://www.tipterimlerisozlugu.com/sonuclar.php